RFID ÜRÜNLERİ

 

 

  Rfid Çözümleri

RFID Nedir? - Rfid Etiket

 

 

RFID ya da “Radyo Frekanslı Tanımla” nesneleri radyo dalgaları ile tanımlamak için faydalanılan teknolojilere verilen genel addır. RFID teknolojileri, canlı ve cansız tüm nesnelerin temassız biçimde, belli mesafe dahilinde tanınması ve takip edilmesi için kullanılır. İngilizce bir kısaltmadır ve açılımını 'Radio Frequency Identification' şeklinde yapabiliriz. Rfid Çözümleri, Rfid Uygulamaları için en doğru adresiniz AkmazBarkod

Rfid Şirketleri

RFID tarihçesini araştırdığımızda ilk kullanımın 1926 senesinde ve askeri amaçla olduğunu görüyoruz. İngiltere 2.Dünya savaşı sırasında RFID teknolojisinden düşman ve müttefik uçakların ayrıştırılmasında faydalanmıştır. RFID’in ilk ticari kullanımı ise General Motors 1984 senesinde gerçekleştirilmiştir. General Motors şirketi otomobillerin gövde bölgesine iliştirdiği RFID etiketler ile her gövdede doğru ekipmanların kullanıldığını tespit etmeyi amaçlamıştı.

 

Günümüzde, RFID'nin kullanımı dünya genelinde ve ülkemizde büyük oranda yaygınlaşmakta ve Perakendecilik, Güvenlik, Turizm, Tarım, Sağlık, İlaç, Tekstil, Finans, Bankacılık, Otomotiv, Akaryakıt, Lojistik, Enerji, Kamu, Üretim gibi çeşitli sektörlerde aktif ve yaygın biçimde kullanılmaktadır.

 

rfid

 

    RFID Nasıl Çalışır?

 

Radyo Frekansı Kimlik doğrulama sistemi üç kısmdan meydana gelmektedir:

 

1- Tarama antenleri (RFID Anten).

2- Verileri yorumlayan alıcı-verici.

3- Bir transponder - RFID etiketi.

 

Tarama anteni, radyo frekansına ait sinyalleri kısa bir mesafeye ulaştırır. RF ışıması iki şey yapar:

Rfid Etiket

1-Transponder (etiket) ile iletişim kurmada arcılık görevi üstlenir.

2- Etiketle iletişim kurmak için gereken enerjiyi sağlar (pasif etiket kullanımında).

 

RFID teknolojisinin önemli bir parçası; Etiketler pille çalışma zorunluluğunun bulunmamasıdır ve bu sebeple uzun süreler kullanılabilir. Tarama antenleri kalıcı biçimde bir yüzeye yapıştırılabilir, ancak el tipi antenler de mevcuttur. Rfid Çözümleri Etiket ihtiyaç duyulan her şekilde kullanılabilir; örnek olarak, tarama alanından geçen kişilerin veya nesnelerin verilerini kabul etmek amacıyla etiketi bir kapı çerçevesine konumlandırabilirsiniz. Bir RFID etiketi, tarama anteninin bölgesinden geçtiğinde, ulaşan aktivasyon sinyalini algılar, RFID çipi aktif duruma geçer ve istenilen bilgileri mikroçip vasıtasıyla tarama antenine iletir.

 

Bunlara ek olarak, RFID etiketi aktif ve pasif olarak iki tiptedir. Aktif etiketler kendi güç kaynaklarını barındırır. Aktif etiketlerin avantajı, okuyucunun çok daha uzağında olsalar da sinyali kolayca algılamasıdır. Bu tipte cihazların bazıları 10 yıla kadar hayatta kalmak için tasarlanmış olsalar da, ömürleri sınırlıdır. Pasif etiketler pil gerektirmez ve çok daha küçük boyutlarda olabilir, teorik olarak sınırsız bir ömrü vardır.

 

RFID’yi özetlersek; RFID, bir okuyucu ve bir etiketten meydana gelen otomatik bir tanıma sistemidir. Etiketin içinde bir mikroçip ve mikroçipi kaplayan bir anten bulunur. Okuyucu ile etiket arasında, elektromanyetik dalgalar aracılığı ile iletişim kurulmaktadır. Okuyucunun saçtığı elektromanyetik dalgalar, bir enerji şeklinde çiple buluşup etiketten okuyucuya veri transferi gerçekleştirir. Tüm bunlar belli bir mesafe içinde, herhangi bir temasa ihtiyaç duymadan ve kablosuz olarak gerçekleşir. Okuyucu tespit ettiği veri dalgasını sayısal dalgaya dönüştürerek dijital ortama aktarır.

Bize Ulaşın : +90 212 652 25 50