Barkod Sistemi Kullanmak İçin Dört Sebep

haber

Günümüzün vazgeçilmezlerinden olan barkod tarayıcı on yıldır bizim kullanımımız için çalışıyor. Envanter veri girişlerinin doğru, zamanında işlenmesi ve kullanılması ihtiyacını, ödeme standından büyük kurumsal ve devlet kuruluşlarının karmaşık envanter yönetim sistemlerine kadar olan uygulamaların doğru yönetilmesi için paha biçilmez kolaylıklar sağlıyor. Barkod okuyuculardan evvel panolar ve kalemler ile envanter kontrol memurlarının vakti ziyan olmaktaydı. Her bir kalem ürünün stok yönetimi için karar alırken eldeki stokların tahminlerine dayanarak ihtiyaç duyulan parça ve sarf malzemelerini fazla veya az sipariş vererek tedarik zinciri yönetimi kabusa dönüşmekteydi. Barkod okuyucu, barkod yazıcı ve ilgili ürünlerin kullanıldığı barkod sistemi sayesinde bu karmaşanın üstesinden gelmeyi başardık.

 

Barkod Sistemi İçin Dört Sebep

 

Hata azaltma: Transkripsiyon ve tanıma hataları yok edilir. Örneğin, bir klavye aracılığıyla manuel giriş işlemi, her bin tuşa basılması esnasında on hatalı giriş üretir. Optik barkod tarama, her on bin taramada yalnızca bir hataya mahal verir.

 

Verimlilik İyileştirme: Barkod sistemleri, personelin genel giderlerini düşürür ve eğitim süresini azaltır. Bir şirketin veri tabanına işlenen fiyatlar değişikliklerinin derhal uygulanmasına olanak sağlar.

 

Varlık Yönetimi: Barkodlar, sağlam varlık yönetimi ve hırsızlık engelleme sisteminin can damarıdır. Düzgün uygulanmakta ve yönetilmekte, geniş çaplı endüstrilerde daha kaliteli varlık ve güvenlik takibi için temel teşkil etmektedirler.

 

İş Zekası: Karar destek ve planlama sistemlerinin alanına giren mütevazi barkod verileri, sağlam kararlar ve stratejik planlama adına gereksinim duyulan ürün mevcudiyeti ve envanter hareketi konusunda yükselen farkındalık ile yönetim sağlar.

 

Lazer barkod okuyucu 1D olarak tabir ettiğimiz uygulamalarla iyi çalışır; Perakende sektörü ve marketler tarafından yaygınca kullanılan UPC-A kodları gibi. Bu, üç ayağa kadar mesafelere uyum sağlar ve zayıf aydınlatmaya sahip mekanlarda iyi çalışır. Lazer barkod okuyucu, taramayı üç farklı yoldan birisiyle gerçekleştirir: tarama (taranan alanı kaplayan çizgileri yakalama), hareketli ışın (lazer UPC alanında tek seferde sabit bir çizgi boyunca hareket eder) ve çok yönlü (çoklu ışınlar okunur) farklı açılardan ışın göndererek okuyan barkodlar.

 

Barkodlama Vaka Fayda-Maliyet Analizi

 

Barkod tarama sistemleri kendilerini hızlıca amorti eder ve hatta hayati hataları önler. Bu noktada dramatik bir örnek verirsek:  Bir hastaneye ait eczane, barkod tabanlı bir envanter yönetim sistemine entegre oldu. Beş yıl içinde 2,24 milyon dolar yatırım yaptı. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir analiz, hastanenin bu beş yıl boyunca yaklaşık 3,49 milyon dolar tasarruf ettiğini tespit etti. Tasarruf edilen miktara göz atıldığında en mühim kalemin, uygunsuz şekilde dağıtılan ilaçlardan kaçınma yoluyla gerçekleştiği görüldü. Yapılan çalışma ortaya koydu ki, barkodlama olmadan yılda 517 potansiyel ölümcül hata oluşuyordu. Barkod sistemi uygulaması için kırılma noktası ilk yılın sonrasıydı ve edilen zarardan en kısa sürede barkod sistemleri sayesinde dönülmüştü.

 

Barkod Okuyucunun Çalışma Prensibi

 

Kullanılabilir çeşitli barkod tarayıcı türleri vardır. Tümü bir barkod içeren siyah ve beyaz çizimleri okur. Bu kombinasyon, bir öğenin benzersiz tanımlayıcı özelliğini, genellikle sayı ve harflerin bir birleşimini temsil eder. Bu verinin yakalanması, barkodun dahili olarak kodunu çözer veya harici bir dekodere ulaştırır.

 

Birçok barkod okuyucusu olmasına rağmen, hepsi aynı biçimde veri elde eder ve işleyebilir: Bir ışık kaynağı barkodu okunabilir kılar, bir mercek görüntüyü yakalar, bir foto kondüktör görüntüyü elektronik verilere çevirir, bir kod çözücü verileri seçilen dile çevirir ve ardından tarayıcının çıktı portuna gönderir. Lazer barkod okuyucu, en yaygın kullanılan barkod okuyucudur.

Bize Ulaşın : +90 212 652 25 50