RFID Demirbaş Takibi

Projede amaçlanan firmanın tüm demirbaşlarının RFID etiketlerle donatılması ve böylelikle çok kısa sürede tüm demirbaşların okunarak sisteme aktarılmasıdır.


RFID etiketlerini Barcode etiketlerinden ayıran en önemli özellik, okunabilmeleri için okuyucu sabit veya mobil terminal tarafından görülmelerinin gerekmediğidir. Ulaşılması zor noktalardaki demirbaşlar veya bahsi geçen etiketin göz önünde olmaması gerektiği ortamlarda rahatlıkla netice alınacaktır.


Tüm demirbaşların etiketlenmelerinin ardından, sayımı yapacak kişi veya kişiler şirket içerisinde mobil okuyucularla dolaşacaklar ve yaklaşık 1,5 - 3 metre mesafeden ve etiketi  görmeden demirbaş sayımını yapacak ve sisteme aktaracaklardır.


Bir etiketin okunması saniyenin 10`da biri gibi süreçlerde gerçekleşeceği için, sistem hem  hızlı ve hem de son derece efektiftir.
Arzu edildiğinde bu etiketlere demirbaşın lokasyon bilgisi, en son okuma bilgisi ve kimin tarafından okunduğu türünden verilerin yüklenmesi mümkün olup, genel uygulamalarda bu  bilgiler her etiketin kendine has ID numarasını bahsi geçen verilerle yazılımda eşleştirilerek de yapılmaktadır.

Bize Ulaşın : +90 212 652 25 50